ਕੈਲਗਰੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, Safer Cycling Calgary ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸੈਡਲਰਿੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਈਕ ਰੋਡੀਓ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਾਈਕ ਰੋਡੀਓ!

cyclist pilons

ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਈਕ ਰੋਡੀਓ (ਲੈਵਲ 2: ਸਾਇਕਲਿੰਗ ਬੇਸਿਕਸ ਕੋਰਸ) ਇੱਕ "ਮੈਦਾਨ" ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਣ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ 7+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 3 ਕੋਰਸ (9

+ ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ

ਲੈਵਲ 2 ਕੋਰਸ ਵਰਣਨ:

90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ
7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹੀਏ ਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ

ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਓਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ:

 • ਹੈਲਮਟ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੈੱਕ

 • ਬਾਈਕ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਚੈਕ ਕਰੋ

 • ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਨ ਰਾਈਡਿੰਗ

 • ਮੋਢੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

 • ਸੰਕੇਤ

 • ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਪਿੰਗ

 •  

  ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਜਾਓ
 • ਬਾਈਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਚੜ੍ਹਣਾ ਤੇ ਉਤਰਣਾ

 • ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਭਲਣਾ

 • ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਡਲ ਕਰੋ

 • ਸਟਾਰਟ, ਪੇਡਲ, ਰੋਕੋ

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ

balance boardfigure 8

 

 

 

 

 

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਮਟ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹੀਏ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

(ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪਹੀਏ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂਲੈਵਲ 1 / ਰਾਈਡਜ਼ ਸਿੱਖੋ(Level 1/Learn to Ride) ਦੇਖੋ।)

ਕੋਰਸ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

Level 2

There are no up-coming events