Helmets available to purchase: ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈਲਮੇਟ:

Small maple leaf ਛੋਟੇ ਮੇਪਲ ਪੱਤਾ

Large maple leaf ਵੱਡੇ ਮੇਪਲ ਪੱਤਾ

Large Red/black/white ਲਾਲ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ

Large Blue/green/white ਵੱਡਾ ਨੀਲਾ, ਹਰਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ

In partnership with the City of Calgary Neighbourhood Connections, Safer Cycling Calgary presents the Saddleridge Family Bike Rodeo. 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ

Family Bike Rodeo!

cyclist pilons

The Family Bike Rodeo (Level 2: Cycling Basics course) is a "playground" based event that introduces cyclists to key bike handling skills they will need to ride safely on the road. It does not focus on traffic situations. Our belief is that learning traffic skills must happen on the road.

This course is designed for children aged 7+ and their parents. It is important that participants go on from the Rodeo to participate in a Level 3 course (kidsfamily or adults).

Level 2 Course Description:

90 minute session
For cyclists 7 and up, without training wheels; parents are encouraged to participate. The skills targeted in this course address major injury prevention concerns for children who cycle. As with swimming lessons, an investment now in cycling training for children can pay off in prevention of serious injury, and lead to greater enjoyment.

Summary:

 • Helmet and clothing check
 • Bike fit and check
 • Straight line riding
 • Shoulder checking
 • Signalling
 • Braking and stopping
 • Stop and go
 • Bike security

Other activities may include: 

 • Mounting and dismounting
 • Start and coast
 • Start and pedal
 • Start, pedal, stop
 • Obstacles and games

figure 8

balance board

 

 

 

 

 

 

  

Please note all participants are required to have a bike that fits and is in good working order and a current, properly fitted helmet. No training wheels permitted. Parents that are not participating MUST stay on site. 

(This is not a learn to ride course; all participants must be able to ride without training wheels. If you or your child needs to learn how to ride, see Level 1/Learn to Ride)

 

Level 2

There are no up-coming events

 

CAN-BIKE Instructor Certification Process

Thank you for your interest in pursuing CAN-BIKE Instructor Certification. This page will tell you more about the process so you can make an informed decision. 

Steps: 
1. Take Level 4, including completing online learning with 80% or higher grade, completing on-bike evaluation with 80% or higher grade and completing written (multiple choice) test (budget an extra hour on the last day of the course) with 80% or higher grade. 
2. Attend a Level 4 course, to view it from a teaching perspective rather than a student's. 
3. Take Level 5 course: this course is currently done by a National Examiner based in BC so scheduling will have to be arranged with him (he can come to Calgary for it). It will take a full weekend and cost approximately $500. 
4. Co-teach (teach with supervision) two Level 4 courses. 
5. Complete a written (long-answer) test with the Level 5 instructor & receive your certification if he thinks that you have met all criteria. 

Depending on when you are considering taking the Level 4 course, and what the schedule is with the National Examiner and other Level 4 courses, you may not be able to complete certification in one year. You will also be required to attend/co-teach other courses in addition to Level 4, to complete certification. 

Once you are certified, you will have to maintain membership with CAN-BIKE Canada and meet all their requirements to do so. 


Employment opportunity:
Safer Cycling Calgary is actively searching for staff for the current year and future years. If you are interested in working with SCC, you can be paid for the courses you attend during your training period. Once you are certified, you will be able to set your own schedule, teaching courses when you want and letting SCC handle all the registration process, marketing and recruiting assistants. 

There are 2 streams of focus: 
1. Level 1 courses, almost exclusively on weekends (adult and/or child). 
2. Level 3 courses, exclusively on weekdays - community-based afternoon courses, daycamps in the summer and eventually directly to schools in May & June. 
As a Certified Instructor, you will not be limited to teaching within these streams and there will be opportunities to teach Level 3 to adults as well as Level 4 courses; these are just the areas of focus. 

2018 wage expectations: $15/hr for assistant/training-level instructors, $20/hr for Certified Instructors (negotiable, may vary depending on level of course). 

ਕੈਲਗਰੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, Safer Cycling Calgary ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸੈਡਲਰਿੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਈਕ ਰੋਡੀਓ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਾਈਕ ਰੋਡੀਓ!

cyclist pilons

ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਈਕ ਰੋਡੀਓ (ਲੈਵਲ 2: ਸਾਇਕਲਿੰਗ ਬੇਸਿਕਸ ਕੋਰਸ) ਇੱਕ "ਮੈਦਾਨ" ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਣ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ 7+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 3 ਕੋਰਸ (9

+ ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ

ਲੈਵਲ 2 ਕੋਰਸ ਵਰਣਨ:

90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ
7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹੀਏ ਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ

ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਓਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ:

 • ਹੈਲਮਟ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੈੱਕ

 • ਬਾਈਕ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਚੈਕ ਕਰੋ

 • ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਨ ਰਾਈਡਿੰਗ

 • ਮੋਢੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

 • ਸੰਕੇਤ

 • ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਪਿੰਗ

 •  

  ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਜਾਓ
 • ਬਾਈਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਚੜ੍ਹਣਾ ਤੇ ਉਤਰਣਾ

 • ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਭਲਣਾ

 • ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਡਲ ਕਰੋ

 • ਸਟਾਰਟ, ਪੇਡਲ, ਰੋਕੋ

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ

balance boardfigure 8

 

 

 

 

 

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਮਟ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹੀਏ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

(ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪਹੀਏ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂਲੈਵਲ 1 / ਰਾਈਡਜ਼ ਸਿੱਖੋ(Level 1/Learn to Ride) ਦੇਖੋ।)

ਕੋਰਸ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

Level 2

There are no up-coming events

 

Subcategories